hr en de ne

Reiseführer Tours KarlovacListe der Reisefuhrer
Name und Vorname Grafschaft Fremdsprache Kontakt
Culig Igor Karlovac Englisch 098 160 18 72 igor.culig @ ka.t-com.hr
Daniel Domboš Karlovac, Lika-Senj Italienisch 098 246 584 danijela.duic @ ka.htnet.hr
Mirjana Flanjak Karlovac, Lika-Senj Deutsch 099 807 71 94info@mirjana-rastoke.com
Halovanić D. Karlovac, Lika-Senj Englisch 098/ 929-2288dubravkohalovanic@net.hr
Knezovic Marina Karlovac, Lika-Senj Englisch 091 516 54 61marina.knezovic1 @ gmail.com
Mario Mihajlik Karlovac Englisch 091 474 83 77mmihajli@globalnet.hr
Mlikan Dubravka Karlovac, Lika-Senj Englisch 098 518 825dubravka.mlikan @ ka.htnet.hr
Allen Pajtak Karlovac, Lika-Senj Englisch, Italienisch 098 176 911
Porubić Diana Karlovac, Primorsko-Gorski, Ličko- Senj Englisch 095 900 71 21dbokulic@yahoo.com~~V
Ksenija Stipčić Karlovac, Lika-Senj Englisch 098 987 25 82ksenija_stipcic@net.hr
Sebalj Ivančica Karlovac 098 491 264ivancica_sebalj@yahoo.ca

Rade Barbir – Mob. 091/538-7222; so. 413-611; jezici: hrvatski, poljski, ruski i engleski

Siniša Dokmanović – Mob. 098/861-166; so. 415-135; jezici: hrvatski, engleski i francuski

Danijela Domboš – mob. 098/246-584; so. 414-583; faxen. 412-110; jezici: hrvatski i talijanski;

Maja Knez – Mob. 098/353-797; tel.423-269, jezici: hrvatski i engleski

Sandra Turkanović – Mob. 091/617-2820; 099/850-2204 so. 617-282; jezici: hrvatski i engleski

Nikolina Belančić Arki – Mob. 098/583-431; so. 421-420; jezici: hrvatski, engleski i njemački

Dragan Zinaja – Mob.098/699-719; so. 414-291; jezici: hrvatski

Ivančica Šebalj – mob. 098/491-264; so. 411-933; jezici: hrvatski i engleski

Božena Marković – mob. 098/169-5675 ich 091/251-2742; tel.416-708; jezici: hrvatski i engleski

Suzana Lauš – mob. 098/961-6002; so. 451-014, jezici: hrvatski i engleski

Marija Ratković – mob. 098/927-7483 ich 091/127-7483; so. 414-706; jezici: hrvatski, njemački, španjolski i engleski

Vedrana Mihalić – mob. 091/545-5754; so. 414-461; jezici: hrvatski, engleski i njemački

Matea Somek – mob. 098/184-5388; jezici hrvatski i njemački

Tomislav Sabolić – mob. 091/663-1232; so. 631-232; jezici: hrvatski i engleski

Sunčica Brnardić – mob. 091/576-1613; so. 422-416; jezici: hrvatski i engleski

Marko Grdošić – mob. 091/271-2372; so. 01/ 464-0357; jezici: hrvatski i engleski

Dubravka Lovrić – Mob. 098/172-2336; tel.631-232; jezici: hrvatski

Kleopatra Luketić – mob. 098/933-6221; so. 616-607; jezici: hrvatski i mađarski

Maja Vidović – mob. 091/530-1942; jezici: hrvatski i engleski

Kleopatra Luketić – mob. 098/933 –6221; so. 616 – 607; jezici: hrvatski i mađarski

Anamaria Brozović – Mob:098 905 14 84 Jezici: ENGLESKI, NJEMAČKI e-mail:brozovic@irb.hr

Benić Tajana – turistički pratitelj Mob: 091/200-3879 So: 047/422-481 Jezici: ENGLESKI

mr.sc. Sandra Benić – so. 047/422 481; E-Mail: sanab14@hotmail.com ; jezici: hrvatski, engleski, njemački

Aljoša Ćurčija – so. 047/416 -692; Mob: 091/152 74 50; E-Mail: aljosa.curcija@gmail.com ;

jezici: hrvatski, engleski, njemački, talijanski