hr en de ne

OBAVIJEST O PLAĆI I OPISU POSLOVA RADNOG MJESTA DIREKTORA I ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA ČETIRI RIJEKE

PREDMET: OBAVIJEST O PLAĆI I OPISU POSLOVA RADNOG MJESTA DIREKTORA I ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA ČETIRI RIJEKE

 

Temeljem raspisanog natječaja za zapošljavanje Direktora i Administrativnog tajnika Turističkog ureda Turističke zajednice područja Četiri rijeke daju se u predmetu navedeni podaci kako slijedi:

 

  1. Opis poslova i podaci o plaći za Direktora Turističkog ureda Turističke zajednice područja Četiri rijeke

 

Temeljem Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice područja Četiri rijeke, Direktor donosi godišnji plan rada a na temelju kojeg plana se organizira rad Turističkog ureda.

 

Temeljem Pravilnika o radu zaposlenika Turističkog ureda Turističke zajednice područja Četiri rijeke, osnovica za obračun plaće iznosi 2.000,60 kuna a koeficijent 6,5.

 

  1. Opis poslova i podaci o plaći za Administrativnog tajnika Turističkog ureda Turističke zajednice područja Četiri rijeke

 

Temeljem Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice područja Četiri rijeke, Administrativni tajnik obavlja sljedeće poslove:

-vrši sve poslove prijepisa i umnožavanja,

-vrši poslove prijema i otpreme pošte,

-vodi razne evidencije,

-vodi financijsko-računovodstvene poslove,

-izrađuje financijske izvještaje,

-vodi knjigovodstvo,

-obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili tajnika.

 

Temeljem Pravilnika o radu zaposlenika Turističkog ureda Turističke zajednice područja Četiri rijeke, osnovica za obračun plaće iznosi 2.000,60 kuna a koeficijent 3,7.

 

        

Predsjednik Povjerenstva za provedbu Natječaja:

Tomislav Boljar, emba., v.r.