hr en de ne

Info za agencije   arrow

Udruga turističkih vodiča Karlovačke županije „Bastion“ je neprofitna, strukovna udruga turističkih vodiča registrirana 2009. godine. Predsjednica UTV „Bastion” je Dubravka Mlikan, dipl. oec., a tajnica Danijela Domboš, prof. talijanskog jezika i povijesti umjetnosti.

Osnovne djelatnosti Udruge definirane su Statutom, a odnose se na profesionalnu afirmaciju članova na način da svoju djelatnost kvalitativno unapređuju, podižu ugled struke te afirmiraju poziv turističkog vodiča.

Aktivnosti Udruge usmjerene su na promicanje kulturne i povijesne baštine i prirodnih ljepota Karlovačke županije i Republike Hrvatske. U tom smislu Udruga surađuje s nadležnim ustanovama, Ministarstvima, Turističkim zajednicama, Uredima za gospodarstvo i turizam, Državnim inspektoratom i srodnim udrugama. Kao član Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske od 2010. godine, Udruga djeluje i na nacionalnoj razini.

Udruga turističkih vodiča „Bastion” NE POSREDUJE u dodjeli vođenja svojim članovima već se vodiči s popisa angažiraju direktno.

Prezime i ime Županija Strani jezik Kontakt
Čulig Igor Karlovačka Engleski 098 160 18 72 igor.culig@ka.t-com.hr
Domboš Danijela Karlovačka, Ličko-senjska Talijanski 098 246 584 danijela.duic@ka.htnet.hr
Flanjak Mirjana Karlovačka, Ličko-senjska Njemački 099 807 71 94 info@mirjana-rastoke.com
Halovanić Dubravko Karlovačka, Ličko-senjska Engleski 098/ 929-2288 dubravkohalovanic@net.hr
Knezović Marina Karlovačka, Ličko-senjska Engleski 091 516 54 61 marina.knezovic1@gmail.com
Mihajlik Mario Karlovačka Engleski 091 474 83 77 mmihajli@globalnet.hr
Mlikan Dubravka Karlovačka, Ličko-senjska Engleski 098 518 825 dubravka.mlikan@ka.htnet.hr
Pajtak Alen Karlovačka, Ličko-senjska Engleski, Talijanski 098 176 911
Porubić Dijana Karlovačka, Primorsko-goranska, Ličko- senjska Engleski 095 900 71 21 dbokulic@yahoo.com
Stipčić Ksenija Karlovačka, Ličko-senjska Engleski 098 987 25 82 ksenija_stipcic@net.hr
Šebalj Ivančica Karlovačka 098 491 264 ivancica_sebalj@yahoo.ca

TURISTIČKE CJELINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE:

.
Gradovi:

.

Grad Karlovac 

– renesansna „Zvijezda“, stari grad Dubovac, Muzej Domovinskog rata, Pavlinski samostan i crkva u Kamenskom

Grad Ogulin

– Frankopanski kaštel, Đulin ponor, Klek – značajni krajobraz, jezero Sabljaci, HOC – Bjelolasica

Grad Duga Resa

– industrijska baština, rijeka Mrežnica, Sv. Petar (arheološki lokalitet s crkvom sv. Petra), brdo Vinica

Grad Ozalj 

– stari grad Ozalj na rijeci Kupi, Munjara, etno park, Vivodina

Grad Slunj

– Rastoke – značajni krajobraz, stari grad, Napoleonov magazin

Općine:

Barilović – stari grad Barilović uz rijeku Koranu

Bosiljevo – stari grad Bosiljevo

Cetingrad – stari grad Cetingrad

Generalski Stol – toplice Lešće

Josipdol – stari grad Modruš

Kamanje –  špilja Vrlovka – značajni krajobraz

Netretić – stari grad Novigrad, kameni most na rijeci Dobri

Rakovica – Baraćeve špilje, stari grad Drežnik

Ribnik – stari grad Ribnik

Tounj –  dvokatni kameni most

Vojnić – Turistički centar Petrova gora

Rade Barbir – mob. 091/538-7222; tel. 413-611; jezici: hrvatski, poljski, ruski i engleski

Siniša Dokmanović – mob. 098/861-166; tel. 415-135; jezici: hrvatski, engleski i francuski

Danijela Domboš – mob. 098/246-584; tel. 414-583; fax. 412-110; jezici: hrvatski i talijanski;

Maja Knez – mob. 098/353-797; tel.423-269, jezici: hrvatski i engleski

Sandra Turkanović – mob. 091/617-2820; 099/850-2204 tel. 617-282; jezici: hrvatski i engleski

Nikolina Belančić Arki – mob. 098/583-431; tel. 421-420; jezici: hrvatski, engleski i njemački

Dragan Zinaja – mob.098/699-719; tel. 414-291; jezici: hrvatski

Ivančica Šebalj – mob. 098/491-264; tel. 411-933; jezici: hrvatski i engleski

Božena Marković – mob. 098/169-5675 i 091/251-2742; tel.416-708; jezici: hrvatski i engleski

Suzana Lauš – mob. 098/961-6002; tel. 451-014, jezici: hrvatski i engleski

Marija Ratković – mob. 098/927-7483 i 091/127-7483; tel. 414-706; jezici: hrvatski, njemački, španjolski i engleski

Vedrana Mihalić – mob. 091/545-5754; tel. 414-461; jezici: hrvatski, engleski i njemački

Matea Somek – mob. 098/184-5388; jezici hrvatski i njemački

Tomislav Sabolić – mob. 091/663-1232; tel. 631-232; jezici: hrvatski i engleski

Sunčica Brnardić – mob. 091/576-1613; tel. 422-416; jezici: hrvatski i engleski

Marko Grdošić – mob. 091/271-2372; tel. 01/ 464-0357; jezici: hrvatski i engleski

Dubravka Lovrić – mob. 098/172-2336; tel.631-232; jezici: hrvatski

Kleopatra Luketić – mob. 098/933-6221; tel. 616-607; jezici: hrvatski i mađarski

Maja Vidović – mob. 091/530-1942; jezici: hrvatski i engleski

Kleopatra Luketić – mob. 098/933 –6221; tel. 616 – 607; jezici: hrvatski i mađarski

Anamaria Brozović – Mob:098 905 14 84 Jezici: ENGLESKI, NJEMAČKI e-mail:brozovic@irb.hr

Benić Tajana – turistički pratitelj Mob: 091/200-3879 Tel: 047/422-481 Jezici: ENGLESKI

mr.sc. Sandra Benić – tel. 047/422 481; e-mail: sanab14@hotmail.com ; jezici: hrvatski, engleski, njemački

Aljoša Ćurčija – tel. 047/416 -692; Mob: 091/152 74 50;  e-mail: aljosa.curcija@gmail.com ; jezici: hrvatski, engleski, njemački, talijanski

KANUING avantura

www.kanuking-avantura.hr/

Email kanuking.avantura@ka.t-com.hr

Tel. 385(0)98/958-1229 ili 385(0)98/833-583
Fax. 385(0)47/811-678 ili 385(0)47/819-115

D&I Turist

www.dii-turist-pavlakovic.hr/

Telefon
047/854-666
047/854-688

Fax:
047/845-210
047/845-211

Email:dii-turist-pavlakovic@ka.t-com.hr